Rạp cưới thành phố Vinh

Rạp cưới thành phố Vinh, cho thuê rạp cưới, dựng rạp đám cưới, dựng rạp cưới thành phố Vinh, rạp cưới Mạnh Cường
Sẽ mở cửa lúc 06:00
Hình ảnh tiêu đề của trang web

Nội dung cập nhật


Lời chứng thực

một năm trước
(Bản dịch của Google) Đồng ý (Bài đánh giá gốc) Ok
HXS
một năm trước
- Tuấn a

Giới thiệu về chúng tôi

Rạp cưới thành phố Vinh, cho thuê rạp cưới, dựng rạp đám cưới, dựng rạp cưới thành phố Vinh, rạp cưới Mạnh Cường, Mạnh cường wedding, dựng đám cưới thành phố Vinh, 0868911258, 0815161567, http://rapcuoimanhcuong.com

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Gọi ngay
  • 0815 161 567
  • 0868 911 258
  • 092 713 36 66

Địa chỉ

Tìm đường
Chung cư Cửa Tiền 2
Thành phố Vinh
Nghệ An 460000
Việt Nam

Giờ làm việc

Th 2:06:00–17:30
Th 3:06:00–17:30
Th 4:06:00–17:30
Th 5:06:00–17:30
Th 6:06:00–17:30
Th 7:06:00–17:30
CN:06:00–17:30
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.